2014 / by Aleksandra Shekutkovska

 

2014 за нас беше година исполнета со предизвици, пречки, соништа и креативни излези.

Би сакале да им се заблагодариме на СИТЕ уметници, модни дизајнери, дизајнери и архитекти кои го посветија сопственото време да соработуваат со нас и кои допринесоа многу за развиток на концепти, идеи и проекти. Го цениме искуството на малите тимови, идеите и контекстите што ги замислувавме за различни територии, споделувањето на дискусии и визии. Се надеваме дека во 2015 ќе имаме повеќе простор и можности за учење, развиток, искусување и експериментирање со концепти, контексти и идеи.

Ви посакуваме убав почеток во 2015.

Нека биде година исполнета со учење и прогрес.

 

2014 has been a year full of challenges and obstacles, dreams and creative projects.

We would like to thank ALL the artists, fashion designers, designers and architects who devoted their time to collaborating with us and contributed greatly to developing concepts, ideas and projects.  We appreciate the small teams we experienced, the ideas and contexts we developed for various territories and the discussions and visions we were part of. We hope that in 2015 we will have much more space and opportunity to learn, develop, experience and experiment concepts, contexts and ideas.

We wish you a great start into 2015.

Let it be a year full of learning and progress.